Vermijd ouderwetse woorden

1024 683 Bernard Lencolure

Grammaticaal is er niets mis met ouderwetse woorden. Maar die wegen wel op uw bedrijfsimago. Dynamische uitstraling? Overtuig met moderne taal!

Originele tekst:

Het toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen en de tuchtrechtspraak, alsmede het financiële toezicht

Afdeling 1. Het toezicht en de tuchtrechtspraak

Artikel 93
1. Het toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen, alsmede de tuchtrechtspraak, worden uitgeoefend door de kamers van toezicht. De kamers zijn belast met de uitvoering van de haar in deze wet opgedragen taken, alsmede met de behandeling van klachten welke bij haar over notarissen of kandidaat-notarissen zijn ingediend.

2. In de hoofdplaats van ieder arrondissement is een kamer van toezicht gevestigd, wier rechtsgebied samenvalt met dat van de rechtbank.

3. De aan de werkzaamheden van de kamers verbonden kosten komen ten laste van de staat.

Bekijk de originele tekst online.

Probleem
Alsmede staat in de lijst met ouderwets taalgebruik van Onze Taal.

Oplossing
Gebruik en (ook).

Extra aanpassingen
  • Vermijd passiefconstructies, vervang ze door actieve zinnen.
  • Kies voor korte zinnen.
  • Vermijd oude genitieven zoals wier.
  • Zorg voor een duidelijke aliniëring.

 

Herschreven tekstvoorstel:

Toezicht op (kandidaat-)notarissen, tuchtrechtspraak en financiën

Afdeling 1. Toezicht en tuchtrechtspraak

Artikel 93

    1. De kamers van toezicht superviseren de tuchtrechtspraak én (kandidaat-)notarissen. Door de taken uit te voeren die de Notariswet bepaalt. En klachten over (kandidaat-)notarissen te behandelen.

 

    1. Elke arrondissementshoofdplaats heeft zijn kamer van toezicht. Het rechtsgebied valt samen met dat van de rechtbank.

 

  1. De staat betaalt de werkingskosten van elke kamer.
Bernard Lencolure
Author

Bernard Lencolure

Juist is juist. En dat bewijs ik u efficiënt met relevante feiten. Naslagwerken en (stijl)gidsen bieden dé uitweg voor elk taaldoolhof. Gebruik mijn adviezen als stabiele houvast tijdens uw schrijfopdrachten. Met duidelijke stappenplannen en heldere tips. Zo bent u zeker dat alles voldoet aan de strengste taalwetten.

All stories by: Bernard Lencolure