Schrijftraining: leer sneller overtuigende bedrijfsteksten schrijven

1024 682 Overtuigende copywriting

Bedrijfsteksten zijn alle teksten die je in opdracht van jouw bedrijf of organisatie schrijft. Waarbij je focust op een specifieke doelgroep. En waarmee je de lezer overtuigd om specifieke opdracht uit te voeren. Dat is een ambitieus plan. Maar dankzij jouw interactieve schrijftraining vind je vaste grond onder je voeten.

schrijftraining
Photographer: Marvin Meyer | Source: Unsplash

“Hoezo, iedereen kan toch al schrijven?”

Leren schrijven is iets voor het lager onderwijs. In het humaniora krijg je alle kansen om je schrijfvaardigheid verder te verfijnen. Waarom zou je dan nu nog nood hebben aan een schrijftraining? Goede vraag, met een helder antwoord: omdat bedrijfsteksten nog een andere tak van sport vormen. Vergelijk het met een huis-tuin-en-keuekenvoorbeeld: het is niet omdat je een ei kan bakken, dat je ook achter het fornuis van een sterrenzaak uitblinkt.

Schrijftraining is essentieel in je bedrijf

Bij alles wat je op kantoor doet, komt ‘schrijven’ kijken.

 • mailtje aan een collega
 • brief naar een klant
 • webtekst voor je internetpagina
 • post op jullie social media
 • originele episode op je blog
 • inspirerende vorm van storytelling
 • ‘verbindende’ portie interne communicatie
 • enthousiasmerende personeelsadvertentie
 • notulen van jullie vergaderingen

Leer tijdens een specifieke schrijftraining om die verschillende teksttypes efficiënt op papier of op het scherm te zetten.

Schrijftraining vol voordeel

“Zo een training houden mijn personeel van hun werk!” Inderdaad, het is een investering. Maar als je na die schrijftraining veel sneller een veel beter resultaat formuleert, is die investering snel terugverdiend. Meer nog, omdat alles van bij het begin maximaal helder is, verlies je ook geen tijd meer door extra opvolgcommunicatie. Trakteer jezelf en je leidinggevende op maximaal rendement van je schrijftijd.

Iedereen zijn schrijftraining

Kies jouw training vanuit je functie:

 • Copywriter
 • Tekstschrijver
 • Journalist
 • HR-medewerker
 • Communicatie-verantwoordelijke
 • Ambtenaar
 • Social marketeer

Kies jouw training vanuit je vagebied:

Kies jouw training vanuit het trainingstype:

 • Incompany schrijftraining
 • Open aanbod via NCOI
 • Persoonlijke schrijftraining