Schrijftip van een professionele copywriter: vermijd dubbele ontkenning

1024 682 Overtuigende copywriting

Grammaticaal is er niets mis met woorden die een negatieve betekenis of connotatie hebben. Maar een negatieve boodschap decoderen kost meer leesenergie. Daardoor krijgt de lezer al snel het gevoel dat je tekst ‘zwaar’ overkomt. Vervang daarom een dubbele ontkenning zoals ‘niet ongebruikelijk’ door ‘komt vaak voor’.

dubbele ontkenning
Een negatieve boodschap decoderen kost meer leesenergie. Vervang daarom een dubbele ontkenning.
Photographer: Ángel López | Source: Unsplash

Originele tekst met een dubbele ontkenning:

Voorwaarden autoverzekering niet onbelangrijk

De voorwaarden van een autoverzekering zijn niet onbelangrijk. Als je een nieuwe auto koopt, dan wil je die ook goed verzekeren. Een allriskverzekering is dan verstandig. Dit is een WA (voor schade die je aan anderen toebrengt) plus volledig cascoverzekering (voor schade aan de eigen auto ongeacht de schuldvraag).

In hoofdlijnen zijn de voorwaarden van de autoverzekering bij de verschillende verzekeraars gelijk. De voornaamste verschillen zitten in de gehanteerde bonus/malus-ladder en de nieuwwaarderegeling, die beide zijn getest door de Consumentenbond. Je leest er alles over in de Consumentengids van april 2010.

De premieverschillen zijn daarentegen heel groot. Factoren die van invloed zijn op de premie zijn het aantal schadevrije jaren, je leeftijd en woonplaats, het aantal kilometers dat je jaarlijks rijdt, het gewicht van de auto en concurrentie-overwegingen. Een verzekeraar kan je naar eigen inzicht inschalen. Hier gelden geen vaste regels voor.

Probleem: dubbele ontkenning

Zijn niet onbelangrijk is de ontkenning van het tegendeel. Dat is een omweg die een lezer in de war brengt.

Oplossing voor de dubbele ontkenning

Gebruik zijn belangrijk.

Extra aanpassingen

Naast de dubbele ontkenning kan je ook via andere aanpassingen het leescomfort verbeteren:

  • Vermijd taal- en schrijffouten.
  • Kies voor korte zinnen.
  • Gebruik hyperlinks.

Herschreven tekstvoorstel zonder dubbele ontkenning:

Autoverzekering?
Controleer de voorwaarden!


Koop je een nieuwe auto? Dan is een allriskverzekering verstandig: de wettelijke aansprakelijkheid (WA) vergoedt de schade die je anderen toebrengt. De volledige cascoverzekering dekt de schade aan je eigen auto, ongeacht de schuldvraag.

Voorwaarden vrijwel gelijk
Iedere verzekeraar stelt je ongeveer dezelfde voorwaarden. Maar ze gebruiken ieder hún bonus–malus- en de nieuwwaarderegeling: ontdek de verschillen in de Consumentengids april 2010.

Grote premieverschillen
Er zijn geen vaste regels om een premie te berekenen. Dat doet iedere verzekeraar op zijn manier. Daarvoor kijkt hij naar:
– aantal schadevrije jaren;
– leeftijd en woonplaats;
– jaarlijkse kilometeraantal;
– gewicht van je auto;
-gangbare premiebedragen bij de concurrentie.